🟢  INFORMACIÓ GENERAL

👉Què és? Escrit per ELLES és una trobada literària de participació ciutadana on es convida a compartir obres escrites per dones, de creació pròpia o d’altres autores, en qualsevol format i idioma. Es concep com un acte participatiu i un collage d’escrits i interpretació.

👉Per què? Activitat que promou la visibilització de la creació literària de les dones d’arreu i la generació de sinergies entre les participants i públic assistent.  

👉Quan i on serà? Dimecres 30 de març de 2022 a les 19 h a l’Ateneu El Poblet (C/Nàpols 268).

👉Com participar de la proposta? Aportant escrits, participant el dia de l’acte per interpretar-los, totes dues opcions, o bé com a públic assistent. Les menors d’edat interessades a participar han de tenir autorització de les tutores legals.

🟣 Si vols aportar escrits i/o participar com a intèrpret, segueix llegint les bases i omple el FORMULARI.

👉 Calendari:

 • Convocatòria oberta del 21 de febrer fins al 21 de març. 
 • Selecció de textos del 21 de març al 25 de març
 • Comunicació amb les persones participants (tant a voluntàries i/o intèrprets, com a les autores que aporten obra pròpia segons els seus textos han estat seleccionats), divendres 25 de març.
 • Organització i coordinació de l’acte amb les persones voluntàries, 28 i 29 de març.

🟢 Si vols participar a Escrit per ELLES aportant textos, poden ser de qualsevol suport literari i que acompleixin les següents característiques: 

 • Fragments curts de qualsevol suport literari (poesia, literatura, assaig, aforisme, teatre, etc). No podran ser obres completes, tan sols fragments breus de màxim mitja pàgina. 
 • Poden haver estat escrits en qualsevol idioma, tenint en compte que, si no és català o castellà, cal aportar traducció.
 • Els escrits poden ser de creació pròpia o d’altres autores, indicant sempre l’autoria i si l’obra és pròpia o d’altri. En el cas de les obres pròpies, les autores poden escollir si donar el seu nom, pseudònim o fer-la constar com anònima.
 • No es tindran en comptes les propostes que promouen actituds o pensaments discriminatoris de qualsevol mena. No obstant això, sí que es consideraran aquelles propostes que utilitzen part d’aquest tipus de text en to de crítica i per promoure el respecte cap a totes les persones.
 • La selecció de fragments va a càrrec de l’equip tècnic de l’Ateneu El Poblet, qui es reserva el dret de seleccionar fragments parcials dels textos aportats. La tria final serà irrevocable.
 • Tan sols es comunicarà que han estat seleccionats els textos a les persones que aportin obra de creació pròpia.
 • A priori, l’únic motiu per no incloure un dels fragments aportats és l’incompliment dels criteris que aquí s’han descrit.

🟢 Si vols participar a Escrit per ELLES com intèrpret i/o voluntària el dia de l’acte: 

👉 Qui hi pot participar? Dones d’arreu que tinguin ganes de recitar alguns fragments de text i compartir-ho amb la resta d’intèrprets i públic assistent. No hi ha cap limitació de procedència, residència ni edat. Les menors d’edat interessades a participar han de tenir autorització de les tutores legals.

👉 Com participo? Omple el FORMULARI, indicant en quins idiomes pots/vols interpretar textos. Idealment, les persones participants han de tenir disponibilitat el dia 30 de març durant la tarda per organitzar l’acte. I també, indicar al formulari si es presenten voluntàries per fer suport a la coordinació de l’acte durant els dies 28 i 29 de març.

🟢 Per assistir com a públic:

👉 Activitat sense incripció prèvia, vine 15 minuts abans!