Gestió Comunitària

L’ateneu el Poblet és un projecte amb un model de gestió comunitària, d’interès col·lectiu el qual comporta que les persones i entitats del barri tinguin un paper participatiu i actiu respecte aquest, és a dir, siguin subjectes actius. Per tenir aquest model de gestió, s’han generat diferents mecanismes per fer-ho possible.

Espai Ateneu
Ha de ser un espai obert de participació veïnal on es decidirà la línia de treball de l’ateneu i a partir de la qual neixen les diferents comissions de treball. També ha de ser un espai de contacte d’iniciació per les persones que vulguin entrar a formar part del teixit de l’ateneu. És un mecanisme de participació real, d’escolta activa i presa de decisions col·lectiva. Serà convocat mínim tres vegades l’any, i serà l’òrgan que decideixi aprovar les diferents propostes de les comissions.
D’aquest espai surten les diferents comissions de treball.

Organització Ateneu

Comissions de treball
Són els grups de treball que sorgeixen seguint les pautes de l’Espai Ateneu, i en les quals es treballa més concretament les idees que han sortit a l’espai. És d’aquests espais d’on han de sortir les diferents activitats que es volen dur a terme a l’ateneu durant l’any.
Inicialment hi haurà les següents comissions de treball:

Comissió participació, acollida i arrelament al barri: Vetlla pel correcte funcionament dels mecanismes de participació i treballa per la corresponsabilitat d’entitats i veïnes del territori i fa l’acompanyament a persones que vulguin involucrar-se al projecte.
Comissió formació i creixement: Genera i dissenya activitats socioculturals per la programació segons les necessitats que sorgeixin a l’espai Ateneu.
Comissió artística: Funciona recollint propostes de l’espai Ateneu i dissenyant la línia d’activitats artístiques que es duran a terme.
Comissió econòmica: Actua fent propostes de pressupost de les activitats i el seguiment d’aquests, pensa estratègies d’autofinanciament i vetlla per la transparència.
Comissió de comunicació: Treballa per generar una estratègia comunicativa de difusió de l’espai i les diferents activitats que es duen a terme.

Aquestes comissions de treball poden canviar segons avanci el projecte i estan obertes a tothom que vulgui formar-ne part.

Grups de treball
Grups de persones puntuals per realitzar tasques concretes sorgides de l’Espai Ateneu o les Comissions de Treball, però sense llarga durada en el temps.

Comissió gestora
Representants d’aquestes comissions es reuneixen quinzenalment en el marc de la Comissió gestora, que és l’òrgan executiu de gestió de l’ateneu. La comissió gestora està formada doncs per una persona de cadascuna de les comissions temàtiques, representants de l’entitat gestora i el responsable de l’equip tècnic de l’equipament.

Entitat gestora
És l’entitat Associació Cultural Barri del Poblet de Barcelona que acull entitats, veïns i veïnes del barri de la Sagrada Família i té per objectiu principal la gestió comunitària de l’Ateneu el Poblet. Està formada per 26 entitats i és la responsable del desenvolupament i correcta gestió del projecte.