Espai polivalent de 57 metres quadrats per fer xerrades, debats que consta de projector i pissara, piques, armaris i possibilitat de posar taules i cadires.