Espai polivalent de 56 metres quadrats per activitats de moviment, corporals o tallers que consta d’un mirall, piques, armaris, projector i pissara portàtil. Amb llum natural i possibilitat de posar taules i cadires.