Espai on estaran les treballadores durant l’horari d’obertura de l’ateneu i consta d’una sala de reunions.